OM PRIMA DAMEKOR
    STYRET  
  Tonje Hurthi
  Anne-Gro Siggerud
  Tone Hegelund
  Marit Johannessen
  Gry Iversen 
  Gunn Woltersvik
  Mette Ølmheim
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- Styremedlem
- Varamedlem
- Varamedlem

Prima Damekor

  MEDLEMMER
 1. Sopran
  May Britt Benjaminsen
  Karin Brenden
  Linda S. Flugheim
  Anne Bakken Halvorsen
  May Kokkin Kristiansen
  Gina Martinsen
  Hilde Nilsen
  Eva Rød
 
2. Sopran
Lene Andersen
Astrid S. Borgen
Bjørg Engebretsen
Tonje Hurthi
Hanne Johannessen
Marit Johannessen
Kari Anne Martinsen
Anne-Grethe Melleby
Hege K.N. Ringsrud
Mette Ølmheim
1. Alt
Tone Hegelund
Turid Halvorsen
Gry Iversen
Bente Kristiansen
Mette Lilleborgen
Stine Tvete
     
2. Alt
Yvonne Kvello
Anne-Gro Siggerud
Unni Halvorsen Tovik
Gunn Woltersvik

 Samarbeider med Sarpsborg Kommune om lån av lokaler     

 Tilknyttet av
Østfold Sangerforbund / Norsk Sangerforbund / Sarpsborg Musikkråd / Koralliansen